تگ - Three Drives

اندیکاتور Three Drives

اندیکاتور Three Drives یک الگوریتم برگشت 6 نقطه ای است که با مجموعه ای از بالاترین یا پایین ترین سطوح پایین که در 127 و 161.8 درصد فیبوناچی قرار دارند، مشخص می شود. این نشان می دهد که بازار خسته شده است و می تواند اتفاق بیفتد. به راحتی الگوهای سه درایو را پیدا کنید اصول اولیه الگوهای هماهنگ را بیاموزید برای پیدا کردن مناطق ارزان و گران قیمت مفید است قابل برنامه ریزی 1-2-3 و 0-A-B نسبت (برای purists) این پیغام هشدار بصری [...]