$ مدیریت سرمایه

انواع گپ در بازارهای مالی و نکات کاربردی آن

گپ زمانی پدید می آید که قیمت به دلیل عدم تعادل ناگهانی بازار، پرش کند.یکی از عوامل بوجود آمدن گپ، اخبار ترسناك است .فارکس به دلیل ماهیت 24ساعته بودن و نقد شوندگی(liquidity) بسیار بالا گپ هاي کمتري را نسبت به بازار سهام تجربه می‌کند.

براي مثال، اعتصاب در یک شرکت بزرگ تولید کننده مس، نشانه اي صعودي براي قیمت فلز مس است .آماتورها خیلی علاقه دارند که وسط اخبار بدون درنظر گرفتن اوضاع وارد بازار شوند.

گپ ها نشان میدهند که جمعیت حاضر در بازار ترسیده اند، بازندگان دارند ضرر میدهند و رنج میبرند .یک حرفه اي وقتی بداند که گاوها یا خرسها در حال رنج کشیدن هستند، میداند که حرکت بعدي آنها چه خواهد بود و بر آن اساس عمل میکند.

تمام گپ ها را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد :مرسوم، جدا شده، ادامه دار و از نفس افتاده .براي هرکدام تاکتیک جدایی باید در نظر گرفت.

گپ مرسوم(common gap)

قیمت به سرعت این گپ ها را پر میکند .این گپ ها معمولاً در بازارهاي رنج و آرام اتفاق می افتند. این گپ هاروند خاصی را طی نمیکنند .یعنی مثلاً بعد از یک گپ صعودي قله جدیدي نمی سازند .حجم ممکن است قدري افزایش یابد اما مجدداً به حالت اول بر میگردد .خلاصه این نوع گپ براي ترید اهمیت خاصی ندارد.

تعداد این گپ در میان انواع گپ از همه بیشتر است

گپ جدا شده(breakawaygap)

این گپ زمانی پدیدار میشود که قیمت با حجم بالا از تمرکز بیرون آید و روند دار شود .این گپ میتواند مدت طولانی تري باز بماند و پر نشود .هرچه بازار رنج قبل از گپ طولانی تر باشد، ترند حاصله طولانی تر خواهد بود.

گپ جدا شده صعودي معمولاً منجر به قله بالاتري نسبت به قله هاي قبلی میشود .همین مطلب در مورد گپ نزولی ممکن است .حجم در زمانی که گپ ایجاد میشود، میتواند تا دو برابر حجم معمولی بالا برود.

گپ جداشده نشانه تغییري کلی در تفکر گروهی است –این گپ نشانگر فشار زیاد تریدرها در پشت روند جدید است .هرچه سریعتر به این روند بپیوندید سود بیشتري خواهید برد.بیشتر گپ ها، گپ معمولی هستند که به سرعت پر میشوند .

حرفه اي ها برعکس این گپ ها ترید میکنند، چون میدانند که این گپ ها پر میشوند .اگر به طور مکانیکی آموخته اید که خلاف جهت گپ وارد شوید، بسیار مراقب باشید .چون ممکن است گپ فوق، گپ جدا شده باشد و شما را متحمل ضرر کند .صبر کردن تا اینکه گپ جدا شده بسته شود، م‌یتواند شما را مارجین کال کند.

گپ ادامه دار(continuation gap)

گپ ادامه دار در میانه یک روند قویی که در حال رسیدن به قله یا قعر جدیدي است، رخ میدهد .رفتار این گپ مانند گپ جدا شده است با این تفاوت که در میانه روند ایجاد میشود .گپ ادامه دار رسیدن قواي جدید براي ادامه دادن روند را تایید میکند.

این گپ نشان میدهد که حدوداً چقدر دیگر تا پایان روند حاضر باقی مانده است .فاصله عمودي از ابتداي روند را تا گپ اندازه بگیرید .این فاصلهرا در جهت روند ادامه دهید .حدوداً به همین میزان تا پایان روند باقی مانده است. زمانی که بازار به حدود آن نقطه رسید، باید شروع به خروج از بازار کرد.

اگر حجم همزمان با گپ حدوداً 50 %افزایش بیابد، گپ ادامه دار را تایید میکند .اگر چند کندل بعد از گپ، قیمت قعر یا قله جدیدي نساخت، گپ شما به احتمال زیاد، گپ از نفس افتاده است.

گپ از نفس افتاده(exhausted gap)

بعد از گپ از نفس افتاده، قیمت قله یا قعر جدیدي نمی سازد –قیمت بالا و پایین میرود و سپس گپ را می بندد .این گپ نشانه تمام شدن یک ترند است. قیمت چند هفته بالا میرود، سپس در جهت ترند گپ میزند .در ابتدا این گپ شبیه گپ ادامه دار به نظر می آید، گپی با حجم بالا در جهت روند .اما به محضی که بعد از چند کندل با قعر و قله جدید تایید نشد، باید فهمید که احتمالاً گپ از نفس افتاده است.

تنها راه تایید این گپ، برگشت روند و بستهشدن آن توسط قیمت است

قوانین ترید

1-گپهاي معمولی فرصت خوبی براي ترید نیستند .اما راه ترید آنها به این صورت است که به محضی که گپ صعودي دیگر قله جدیدي نساخت، یک پوزیشن فروش میگیریم .استاپ بالاي آخرین قله و تارگت انتهاي گپ خواد بود.

2-اگر قیمت جهشی ناگهانی )همراه با افزایش حجم (نمود و شروع به ساختن قله هاي جدید کرد، احتمالاً شما با یک گپ جدا شده طرف هستید .اگر گپ صعودي است، استاپ را در انتهاي گپ قرار دهید .گپ جدا شده معتبر معمولاً هیچگاه به زودي بسته نخواهد شد .همیشه منتظر بمانید تا مطمئن شوید واقعاً ترندي شکل گرفته است .بی مهابا وارد نشوید.

3-محل و نحوه ورود در گپ ادامه دار مانند گپ جدا شده است .فقط در این حالت ما میتوانیم تارگت را هم تشخیص دهیم .فاصله عمودي از ابتداي روند را تا گپ اندازه بگیرید .این فاصله را در جهت روند ادامه دهید .حدوداً به همین میزان تا پایان روند باقی مانده است .به نزدیکی تارگت که رسیدید استاپ را تنگ کنید.

4-گپ جدا شده معتبر باید تشکیل قله ها و قعرهاي جدید بدهد .در غیر این صورت احتمالاً گپ ما گپ از نفس افتاده است .اگر دیدید که قله یا قعر جدیدي در جهت گپ تشکیل نمیشود، پوزیشن خود را ببندید.

5-گپ از نفس افتاده یکی از بهترین فرصتهاي ترید است .بعد از این گپ معمولاً بازار به شدت بر میگردد .وقتی به گپ از نفس افتاده صعودي میرسیم، باید پوزیشن فروش بگیریم و استاپ را در بالاي بالاترین قله قرار دهیم .با قیمت بمانید تا زمانی که قیمت دیگر توان ساختن قعرهاي جدیدينداشته باشد. در مورد گپ نزولی هم به عکس باید عمل کرد.

نکات بیشتري در مورد گپ

برگشت جزیره اي ترکیبی از گپ ادامه دار و گپ جدا شده از جهت دیگر است .این گپ ها باعث میشوند که تکه اي از قیمت مانند یک جزیره از بقیه قیمت ها جدا بیافتد .همه چیز از یک گپ ادامه دارشروع میشود که با حجم بالاي ترید در یک محدوده قیمتی ادامه می یابد .سپس قیمتها در جهت مخالف گپ میزنند و آنچه می ماند جزیره اي از قیمت هاست .این الگو بسیار نادر است اما در صورت دیده و تایید شدن، الگوي برگشتی کاملی است .در خلاف جهت ترند پیش از تشکیل جزیره ترید کنید.به بازارهاي مرتبط توجه کنید .

اگر طلا گپ جدا شده داد اما نقره یا پلاتین هنوز گپ نداده اند، میتوانید با بررسی آنها منتظر تشکیل چنین گپی آنجا شوید.

گپ میتوانید محدوده حمایت و مقاومت باشد .اگر بعد از تشکیل گپ، حجم افزایش بیابد، این گپ محدوده حمایت یا مقاومتی قویست .اما اگر حجم پیش از گپ بالا باشد، از اعتبار گپ بعنوان محدوده مقاومت کاسته میشود.

0 پاسخ به "انواع گپ در بازارهای مالی و نکات کاربردی آن"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فارکس استراتژی محفوظ است

طراحی سایت با ♥ فارکس استراتژی

X