$ مدیریت سرمایه

حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی

دلیل وجود حمایت و مقاومت اینست که مردم حافظه دارند .خاطرات هر تریدري به او القاء میکند که در قیمت مشخصی خرید یا فروش کند .خرید و فروش جمعیتی از تریدرها حمایت و مقاومت را ایجاد میکند. وقتی تریدرها قیمتی را که نمودار به تازگی از آن برگشته است به خاطر بیاورند، احتمالاً در آن محدوده شروع به خرید میکنند. براس مثال تمام روندهاي صعودي در بازار بورس امریکا بین سالهاي 1966تا 1982با رسیدن شاخص به محدوده 950یا 1050قطع شده است .

و زمانی که بالاخره این محدوده شکسته شد، خط حمایت بسیار قویی در آنجا تشکیل گردید. مقاومت و حمایت وجود دارند چون جمعیت تریدرها احساس رنج و تاسف دارند. تریدري که پوزیشن ضررده دارد رنج میکشد .

او به محضی که بازار فرصتی به او بدهد از آن خارج خواهد شد .تریدري هم که وارد این روند نشده است و بدون پوزیشن مانده، تاسف می خورد .او هم منتظر اولین فرصت براي ورود به بازار است .در بازار رنج(trading range) این احساسات شدید نیستند، چون بازار در حالتتعادل نسبی است و ضرر و سود زیادي وجود ندارد .به محض بروز یکbreak out یا بیرون زدگی این احساسات شدید میشوند. در یک روند صعودي خرسها )کهsell کرده اند (و گاوها )کهbuy کرده اند (دچار رنج و تاسف هستند .

خرسها رنج می‌برند که چرا خارج شده اند و گاوها تاسف میخورند که چرا سنگین تر وارد نشده اند .هر دو گروه منتظر فرصتی براي خرید هستند )توجه کنید که خرید خرس‌ها به معناي بستن پوزیشن‌شان است والا خرسی که خرید کند گاو میشود .(این انتظار محدوده حمایت(support) می سازد. لازم بذکر است که بر خلاف تصور اکثریت حمایت و مقاومت یک خط نیستند بلکه محدوده اي قیمتی هستند.در روند نزولی اوضاع دقیقاً به عکس است .گاوها در رنجند و خرسها در تاسف که این مقاومت(resistance) ایجاد میکند.

استحکام حمایت و مقاومت

محدوده هایی از نمودار که در آنها تراکم قیمتی وجود دارد، میدان جنگ گاوها و خرس هاست .هرچه این تراکم طولانی تر باشد، تعهد احساسی گاوها و خرسها به آن بیشتر خواهد بود .وقتی قیمت از بالا به این محدوده می رسد، نقش ساپورت را بازي میکند و اگر از پایین به آن برسد مقاومت میشود. استحکام هر ساپورت و رزیستنسی به سه عامل بستگی دارد :طول، ارتفاع و حجم ترید )که همانطور که قبلاً هم گفته شد، حجم در فارکس چندان معنایی ندارد.(این سه عامل را میتوانید طول، عرض و عمق محدوده تراکم تصور کنید.

هرچه محدوده حمایت و مقاومت طولانی تر باشد –چه از نظر زمانی و چه از لحاظ تعداد بازگشت قیمتی از این محدوده-محدوده مستحکمتر است .محدوده حمایت و مقاومت مثل ترشی است، با زمان دادن بهتر میشود .محدوده حمایت و مقاومت دو ساعته از دو روزه سست تر است و محدوده حمایت و مقاومت دو روزه هم از دو هفته اي سست تر.هربار که قیمت به این محدوده ها میرسد و از آنها بر میگردد اعتبار این محدوده ها بیشتر میشود .

تریدري که میبیند قیمت از یک مقاومت برمیگردد، بار دومی که قیمت به آن مقاومت میرسد، اقدام به فروش میکند.هرچه محدوده حمایت و مقاومت بلند تر )مرتفعتر (باشد مستحکمتر است .یک محدوده تراکمی بلند مثل یک دیوار بلند است که پریدن از روي آن سخت است. محدوده حمایت و مقاومتی که 30پیپس ارتفاع دارد، سست تر از محدوده اي با ۱۰۰پیپس ارتفاع است.هرچه حجم معامله در محدوده حمایت و مقاومت بیشتر باشد، محدوده مستحکمتر است .

حجم بالا در یک محدوده حمایت و مقاومت نشاندهنده حضور بیشتر تریدرها در آن محدوده استکه خود نشان از وابستگی احساسی تریدرها به آن محدوده دارد .به همین دلیل یک محدوده مقاومت و حمایت با حجم )عمق (کم سست تر از یک محدوده با حجم بالاست.

قوانین ترید

1-وقتی ترندي که دنبال میکنید به محدوده مقاومت یا حمایت نزدیک شد، حد ضرر را کم کنید .اگر ترند به اندازه کافی قوي باشد، بدون زدن استاپ شما از محدوده عبور میکند .اما اگر ترند ضعیف باشد، استاپتان میخورد ولی چون آنرا بالا کشیده اید، سود بیشتري می برید

 

2-محدوده هاي مقاومت یا حمایت در نمودارهاي طولانی تر معتبر ترند .تریدر خوب، چند تایم فریم را بررسی میکند و محدوده هاي مهم را در آنها پیدا میکند .اگر تایم فریم روزانه مقاومت خاصی نشان ندهد، مقاومت تایم فریم 1H خیلی مهم نیست.

3-محدوده هاي مقاومت و حمایت محلی مناسب براي قرار دادن خروجبا سود)تارگت (و خروج با ضرر )استاپ (هستند .زمان خرید استاپ را زیر محدوده حمایت قرار دهید و تارگت را نرسیده به مقاومت .اگر تریدر محتاطی هستید، میتوانید صبر کنید تا قیمت محدوده را بکشند، سپس استاپ را در میانه محدوده قرار دهید .در فروش هم به عکس عمل کنید.

بسیاري از تریدرها از گذاشتن استاپ در اعداد رند )مثل 115.10 (خودداري میکنند، چون معتقدند در اعداد رند استاپ هاي بیشتري وجود دارد .به نظر من بهتر است شما استاپتان را محل منطقی بگذارید .رند یا غیر رند.

شکست واقعی و بدلی

بازار حدود 70 %زمان را در محدوده هاي قیمتی بسر میبرد .اکثر شکستهاي قیمتی(breakout) بدلی هستند .آنها تریدرهایی را که پیرو ترند هستند (trend follower) جذب میکنند و سپس به داخل محدوده قیمتی بر میگردند. شکستهاي بدلی قاتل آماتورها هستند اما حرفه اي ها عاشق آنها هستند.حرفه اي ها صبر میکنند تا شکست صعودي دیگر نتواند قله هاي جدیدي بسازد )یا شکست نزولی نتواند قعرهاي جدیدي بسازد (و سپس سل )باي (میکنند چون مطمئن میشوند که یک شکست بدلی دیده اند .استاپ را هم بالاي بالاترین قله میگذارند .ریسک این ترید بسیار کم اما سود آن بسیار زیاد است .به همین دلیل حتی اگر آنها در نیمی از موارد هم اشتباه کنند، نسبت سود به ریسک بالا در مجموع برایشان سود آور خواهد بود.

0 پاسخ به "حمایت و مقاومت در الگوهای معاملاتی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق برای فارکس استراتژی محفوظ است

طراحی سایت با ♥ فارکس استراتژی

CLOSE
CLOSE
X